TEL: 0312 405 4168
FAX: 0312 466 2118
e-posta:giltus@dgrv.coop

Kooperatif Danışmanlığı

Girişimci ve rekabetçi kooperatif modeli geliştirebilmek amacıyla proje bölgelerinde sayıları 15-40 arasında değişen kooperatifle pilot kooperatif sözleşmesi imzalanmıştır. Bugüne kadar pilot kooperatif sözleşmesi imzalanan kooperatiflerin toplam sayısı 103’tür. Proje kapsamında pilot kooperatif sözleşmesine sadık kalarak çalışmalarını sürdüren kooperatiflerin sayısı ise 43’tür.

Pilot kooperatiflerden beklenen ana sözleşmelerine uygun faaliyet yapmaları, DGRV saha uzmanlarıyla işbirliği yapmaları ve projenin eylem planında yer alan çalışmalara katılmalarıdır. Proje eylem planında kooperatiflerden beklenenler şu şekilde özetlenebilir:

 • Genel kurulun yılın ilk 3 ayında olağan toplantısını yapması
 • Olağan genel kurula katılımın %60’ın üzerinde olması
 • Genel kurul karar defterinin eksiksiz tutulması
 • Yönetim kurulunun aylık olağan toplantılarını gündemli olarak yapması
 • Karar defterinin eksiksiz, zamanında ve doğru tutulması
 • Başta ticari evrak olmak üzere kooperatife gelen ve kooperatiften çıkan tüm belgelerin sistemli bir biçimde kayıt altına alınması
 • Kooperatif içinde ön muhasebenin tutulması
 • Üçer aylık aralıklarla faaliyet raporlarının hazırlanması ve denetim kuruluna sunulması
 • Üçer aylık aralıklarla denetim raporlarının hazırlanması ve ortaklara ilan edilmesi
 • Kooperatifin potansiyel imkanlarının ve tehditlerinin saptanması
 • Her yıl en az bir yeni hizmet projesinin genel kurul gündemine getirilmesi

 

Aksaray Pilot Kooperatif Başkanları - 2012

Pilot kooperatifler projeye katılmaktan dolayı DGRV saha uzmanından her ay danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilecek ve proje kapsamındaki eğitim, teknik gezi vd faaliyetlerden öncelikle yararlanacaktır.

2011’de başlatılan pilot kooperatif uygulaması çerçevesinde 103 kooperatifle işbirliği yapılmış ve bu kooperatifler 1.088 kez ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret esnasında DGRV uzmanları yönetim ve denetim kurullarına yardımcı olmuş, onlara danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmuştur. Yapılan ziyaretlerde ortalama 3,1 kişi ile görüşülmüştür. Toplam görüşülen kişi sayısı ise 3.477’dir.

Danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kooperatifler diğerlerine kıyasla daha hızlı gelişmelere imza atmıştır. Farklı fonlardan yararlanmak amacıyla proje hazırlayıp başvuran, ortaklarına yeni hizmetler sunmaya çalışan, ortaklarını düzenli olarak bilgilendiren, aylık olağan yönetim kurulu toplantısı yapan, karar alan ve kararlarını karar defterine kayıt eden, yönetim kurulunda farklı iş fikirleri üzerinde tartışma yapan kooperatiflerin sayısı ciddi biçimde artmıştır. Pilot kooperatiflerde denetim kurulları da işler hale gelmiş, daha önce hiç yapılamayan ara denetim ve yılsonu denetimleri pilot kooperatiflerde düzenli biçimde yapılır hale gelmiştir.

Tüm pilot kooperatif ve üst örgütlerine stratejik plan hazırlama konusunda destek sunulmuştur. Bugüne kadar bundan sadece bölge birlikleri yararlanmak için başvurmuştur. 2013’te proje illerinden Aksaray, Nevşehir, Erzurum ve Kastamonu’da stratejik plan ekipleri oluşturulmuş, her bir ile profesyonel birer kısa süreli uzman görevlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve 4 farklı bölge birliği için birer stratejik plan hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Stratejik plan uygulamasına da projenin rehberlik ve danışmanlık desteği sürmektedir