TEL: 0312 405 4168
FAX: 0312 466 2118
e-posta:giltus@dgrv.coop

Kooperatif Sertifika Eğitimi

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın 2.3 numaralı “Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilecektir.” eylemi kapsamında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı” Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak 2014 yılında uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda DGRV – Fğitim ve Danışmanlık Ekibi olarak şimdiye kadar, Konya, Aksaray/Eskil ve Aksaray/Merkez olmak üzere 3 sertifika eğitimi gerçekleştirilmiştir. Konya’da 40 saat 5 gün olan eğitim Aksaray bölgesi için 24 saat olmak üzere 3 gün süren bu eğitimlerdeki program şu şekilde gerçekleştirilmiştir.

24 saatlik Sertifika Eğitim Programı (örnek):

sp24

3 eğitim sonunda 154 kişi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kooperatifçilik sertifikası almaya hak kazanmıştır.

DGRV, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın 2.3 numaralı eylemine yönelik olarak  Şubat 2011 yılından bu yana proje  bölgelerimizde pilot kooperatif temsilcilerimize yönelik bu eğitimleri Sertifika Hazırlık Programı (SHP) başlığı altında temellerini atmaya çalıştık. Sertifika Hazırlık Programlarının geliştirilmesi ve kooperatiflerimizin alanda yaşadıkları problemleri çözmelerinde yardımcı olacak eğitim modüllerini oluşturduk.

SHP – Programları 4 aşamalı bir modül yapısında gerçekleştirildi. Birinci aşamayı gerçekleştiren ikinci aşamayı aldı ve daha sonra diğer eğitimleri almaya hak kazandı.

2014 sonuna kadar

YIL  ADET Kooperatif Ortak sayısı  Bakanlık tem. Diğer  Toplam Katılımcı sayısı  Adam/gün
2011 6 256 27   299 1.794
2012 8 291 80 16 400 2.400
2013 3 211 25 255 1.530
2014 4 189 35 13 270 1.350
TOPLAM 21 946 167 29 1.215 7.020

 

SHP eğitimleri Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra tüm katılımcı kooperatif temsilcileri tarafından çok beğenilen ve çok talep edilen eğitimlerdir. Bu eğitimler özellikle kooperatif yönetim ve denetim kurullarının daha az hatayla görevlerini yapmalarına yardımcı olmuştur. Bakanlık temsilcilerin de bu eğitimler sayesinde kooperatiflere olan bakışları değişmiş, onların özerkliğine saygı duyar hale gelmişlerdir.

Kooperatif temsilcileri sadece verilen eğitimler ile değil, aynı zamanda eğitime diğer bölgelerden gelen katılımcılar ile problemlerine çözümler bulabilmişlerdir. Bu eğitimler sayesinde bölgeler arası ticari faaliyetlerin yanı sıra, katılımcılarda özgüven, temsil kabiliyeti geliştirilmiştir.

DGRV Eğitim Ekibi ve Uzmanları Tarafından Sertifika Hazırlık Programı Eğitim modülleri:

Program Konusu İçeriği Gerekçesi
SHP-I Kooperatifçiliğin esasları ve mevzuatı Dünyada ve Türkiye’de kooperatifçiliğin yeri ve önemi; kooperatiflerin tanımı, ilkeleri ve değerleri; kooperatiflerin örgütsel yapısı, organları ve işleyişi; ortakların hakları, görevleri ve sorumlulukları; kooperatiflerde karar alma süreci; kooperatiflerin sermaye kaynakları ve yapısı; kooperatiflerde denetim; üst örgütlerle ilişkiler; Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi; dünyada ve Türkiye’de başarılı kooperatif örnekleri; sonuç ve değerlendirme Girişimci kooperatifçilik ve yürürlükteki mevzuat hakkında farkındalık yaratmak ve bilinç seviyesini yükseltmek
Modern yönetim teknikleri Yönetim, kurumsal kimlik, iletişim, çatışma, takım çalışması, motivasyon, delegasyon, zaman yönetimi, sunum teknikleri, sonuç ve değerlendirme Katılımcıları modern işletme yönetimi ve gelişimi konularında bilinçli ve duyarlı hale getirmek
Temel muhasebe Muhasebenin gerekliliği; muhasebe terimleri; kooperatif kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar; yasal defterlerle ilgili işlemler; belgeler; hesaplar; vergi mevzuatı; sorumluluklar; sonuç ve değerlendirme Katılımcılara düzenli muhasebe konusunda temel bilgi ve tecrübelerin aktarılmasını sağlamak
SHP-II Uygulamalı kooperatifçilik Yönetim kurulunun karar alma alanları ve uygulamaları; yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve hazırlanışı; denetleme kurulunun yetkileri, görevleri ve işleyiş biçimi; denetleme kurul raporunun hazırlanması ve tartışılması; genel kurul hazırlıkları; genel kurulun yapılması Kooperatif organlarının yetki ve görevleri hakkındaki bilgileri örnek uygulamalarla pekiştirmek, hatalı ve eksik uygulamaların önlenmesini sağlamak
Girişimcilik Girişimci, girişimcilik ve girişimci olmanın güçlükleri; kooperatifçilerin girişimci olma gerekçeleri ve yolları; iş fikrinin bulunması ve değerlendirilmesi;  iş planının hazırlanması;  işin kurulması; Türkiye’de girişimcilik örnekleri ve tartışma Edilgenliğin hakim olduğu Türk toplumunda girişimcilik ruhunun geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yeni iş fırsatlarını tanıtmak
Tedarik ve pazarlama Tedarikçi ve taşeron kavramı ve önemi; satın alma kararı ve uygulama; pazarlamada ilk adım; pazarlamada karar noktaları; ürün geliştirme;  markalaşma; sonuç ve değerlendirme Tedarikçi seçiminin doğru yapılması, tedarik sürecini kontrol altına alınması ile pazarlama teknikleri ve markalaşma hakkında bilgi seviyesini yükseltmek

 

Program Konusu İçeriği Gerekçesi
SHP-III Kooperatiflerde finansal yönetim Giriş, kooperatiflerde finansman kaynakları, finansal analiz, finansmanın temel kuralları ve borçluluk analizleri, sonuç ve değerlendirme Kooperatif yöneticilerinin finansman temini, analizi ve yönetimi hakkında bilgi seviyesini arttırmak
Kooperatiflerde insan kaynakları Giriş, insan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alım, iş sözleşmesi, işin zaman bakımından planlanması, işin kişiler bakımından düzenlenmesi, sonuç ve değerlendirme İnsan kaynakları temini ve yönetimi konularında bilinç seviyesini yükseltmek; bu alanda yapılan hataları azaltmak
Stratejik planlamaya giriş Giriş, stratejik planlamada yapılan analizler, geleceğe bakış, izleme ve değerlendirme Katılımcılarda stratejik planlama ve yönetim fikrini geliştirmek
Kooperatiflerde Hizmet Alanları Giriş, süt toplama ve pazarlama projesi, ortak ahır kurma projesi, sarımsak dişleme projesi, sonuç ve değerlendirme Bir yatırım önerisi hazırlanıp değerlendirirken yapılması gerekenler hakkında kooperatif yöneticilerine ipuçları vermek
SHP-IV Proje planlama Proje tanımı ve özellikleri; Türkiye’de kooperatiflere sunulan destekler ve bunlardan faydalanma yolları; proje döngüsü yönetimi; proje hazırlama uygulamaları; proje başvuru formunun doldurulması; sonuç ve değerlendirme Proje hazırlama fikrini benimsetmek; projelere sunulan desteklerle ilgili farkındalık yaratmak;  kooperatifleri kendi hedefleri ve sorunlarıyla ilgili proje hazırlamaya teşvik etmek