TEL: 0312 405 4168
FAX: 0312 466 2118
e-posta:giltus@dgrv.coop

Pilot Kooperatif Çalışmaları

Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Desteklemesi Projesi

PİLOT

KOOPERATİF

ÇALIŞMALARI

(İç Anadolu)

DGRV Eğitim Ekibi

Ankara, 2015

Giriş:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) ile ortaklaşa yapılan Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Projesi (TKD) kapsamında çalışmaların yürütüldüğü illerde PİLOT KOOPERATİF çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. 2011 yılında Aksaray, Erzurum, Karaman, Nevşehir ve 2014 yılı itibariyle Niğde illerinde yürütülmeye başlayan çalışmalara 2012 yılında Kastamonu katılmıştır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürlüğü ve Bölge Birliği ile belirlenen kooperatiflerden gönüllü olanlar ile çalışmalar yürütülmüştür. Pilot Kooperatif çalışmalarında ilk önce Pilot Kooperatif sözleşmesi imzalanmıştır. 2013 yılı itibariyle Karaman ve 2013 yılı sonu itibariyle Kastamonu’da Pilot Kooperatif çalışmaları sonlandırılmıştır. Kastamonu’da Köy-Koop bölge birliğinin isteği doğrultusunda pilot kooperatif uygulaması bitirilmiştir. Kastamonu bölge birliğinin gerekçesi az sayıda kooperatif kapsayan pilot uygulamaların kooperatifler arasında huzursuzluk açma riskidir.

Bu çalışmalarda;

 • Kooperatif Danışmanlığı,
 • Yerinde Eğitimler,
 • Teknik Geziler,
 • Sertifika Hazırlık Programı (SHP),

gibi etkinlik yapılmıştır.

Kooperatif Danışmanlığı: Bölgelerde görevlendirilen uzmanlar danışmanlık çalışmaları kapsamında kooperatif yönetim kurullarına aylık ziyaretler yaparak onların 1163 sayılı Kooperatifçilik Kanunu ve Tarımsal Amaçlı Kooperatif Anasözleşmesine uygun çalışmalarına destek vermişlerdir. Aynı zamanda her 3 ayda bir olmak üzere Denetleme Kuruluna danışmanlık yaparak rapor hazırlanmasında yardımcı olmuştur.

Yerinde Eğitimler: Saha uzmanları kooperatif ortaklarına Kooperatifçilik, Hayvancılık, Ormancılık, Stratejik Planlama konularda eğitimler vermiş. Bölgedeki kadınlara uzmanlar tarafından hayvancılık eğitimleri verilmesini sağlamıştır.

Teknik Geziler: Başka bölgeleri görerek onların ufuklarını açmak amacıyla İzmir, Kastamonu, Merzifon, Nevşehir, Niğde gibi illere geziler düzenlenmiştir. Kooperatif yöneticileri ve ortaklarının katıldığı bu gezilerin önemli katkıları olmuştur.

Sertifika Hazırlık Programı (SHP): 2012 yılında Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kooperatif yönetim ve denetim kurullarının sertifikasyon zorunluluğu faaliyetine hazırlık olması amacıyla DGRV Uzmanları tarafından geliştirilen 6 gün olmak üzere 48 saat süren bu hazırlık eğitimleri 4 aşamadan oluşturulmuştur.

SHP-1 Eğitimi: Kooperatiflerin Yönetim, Denetim ve Kooperatif ortaklarının hak ve sorumluluklarına değinildiği bir modül olarak uygulamaya alınmıştır.

SHP-1 Eğitiminin içeriği;

 • Kooperatifçilik
 • Modern İletişim Teknikleri
 • Muhasebe

SHP-2 Eğitimi: Kooperatiflerde hizmet çeşitliğinin sağlam temeller oluşturularak artışının sağlanması, Uygulamalı Genel Kurul yapılarak da kooperatif faaliyetleri öncesi yasa ve yönetmeliklere uygun bir karar alarak yasal yükümlülüklerini de yerine getirmeleri amacı ile uygulamaya alınmış bir modüldür.

SHP- 2 Eğitiminin içeriği;

 • Pazarlama ve Tedarik
 • Girişimcilik
 • Kooperatifçilik ve Uygulamalı Genel Kurul

SHP-3 Eğitimi: Kooperatiflerin kendilerini geliştirebilmelerinde onlara kooperatiflerinin zorlanmadan ortaklarına sunabilecekleri çeşitli hizmet ve faaliyet örnekleri gösterilmiştir.

Ayrıca eğitim sırasında katılımcılardan gelen farklı fikir ve öneriler değerlendirilerek örnek bir fizibilite raporu hazırlanmış, hizmetin kooperatif tarafından mı yoksa dışardan mı satın alınmasının avantajlı olduğuna kararlar verilmiştir.

SHP- 3 Eğitiminin içeriği;

 • Finansal Kaynaklar ve Tablolar
 • Starteji Planlama
 • İnsan Kaynakları
 • Kooperatiflerde Alternatif Hizmetler

SHP-4 Eğitimi: Birbirini tamamlar nitelikte olan SHP eğitimlerinin Dördüncü sü Kooperatiflerin proje hazırlayarak finans kaynaklarını değerlendirmeleri yönünde olmuştur. Katılımcılar gruplar halinde Kooperatiflerinin sunmakta oldukları hizmetleri geliştirmek veya yeni bir hizmeti, faaliyeti kooperatiflerine kazandırmadan önce bölgelerinin sorun analizlerini çıkarıp projelendirmek istedikleri konuları bu analizler doğrultusunda Mantıksal Çerçeveye yerleştirerek yapmışlardır.

SHP- 4 Eğitiminin içeriği;

 • Kalkınma Ajanslarının tanıtımı
 • Devlet Tarafından verilen Destek ve Hibeler PCM ( Projelere Hazırlık ve Proje Hazırlama )

egitim

 

PİLOT KOOPERATİF BİLGİLERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

AKKAŞ TOSUN YAYLALARI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Pilot Kooperatif Kodu    : 68005

DGRV Sözleşme Tarihi  : 2011

Kooperatif Adı                  : S.S. Akkaş Tosun Yaylaları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

İli                                           : Aksaray

İlçesi                                     : Eskil

Kuruluş Tarihi                   : 2004

Kuruluş Amacı                  : Hayvancılık

Ortak Sayısı                       : 131

Yönetim Kurulu               :

                Başkan: Abdullah Ünlü

                Başkan Yrd.: Ahmet Faydalı

                Muhasip Üye: Hasan Hüseyin Batur

Denetim Kurulu               :

                Üye: Abdullah Yarar

                Üye: Ali Batur

                Üye: Mehmet Ermiş

Bölgenin Tanımı:

Akkaş Tosun adlı yaylaların birleşmesinden kurulan kooperatiftir. Aksaray Eskil ilçesine 15 Km. uzaklıktadır. Aksaray iline 75 km. Konya iline 80 km uzaklıktadır. 450 hane bulunmaktadır. Bölge halkı, hayvancılık, buğdaygil, pancar ve ayçiçeği ekimi yapmaktadır. Bölge Tuz Gölü ile sınır olduğu için sulama problemi bulunmamaktadır. 

Uygulamış Olduğu Projeler: 100 x 2 Süt sığırcılığı projesi

Kooperatif Faaliyetleri:

 • Süt Satışı
 • Yem Satışı
 • Kantar
 • Temel Gıda Satışı
 • Kömür Satışı
 • Tarım Yan Sanayi Satışı

2006 yılına kadar faaliyeti bulunmayan kooperatif Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının düzenlediği ortaklar mülkiyetinde süt sığırcılığı projesi ile 100 ortağa 2 gebe düve dağıtılmıştır. Ortalama günlük 6 ton süt toplamaktadır.  Ortaklarına ortalama aylık 1200 çuval farika yem satışı yapmaktadır. Faaliyetlere başladığı ile yıllarda sadece süt pazarlama ve yem tedariği yapan kooperatif son yıllarda ortaklarının tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Kömür satışı, temel gıda satışı, tarım sanayi yan ürünlerinin satışı, gübre satışı yapmaktadır.  Kooperatif 2014 yılı son aylarında 60 Tonluk kantar kurmuş, ortak ve ortak dışının ürünlerini tartmaya başlamıştır. 3 personel çalıştırmaktadır.

TKD Projesi süresince yapılan çalışmalar:

Tablo 1: Yapılan Etkinlik ve Katılımcı Sayıları*

FAALİYET Etkinlik Sayısı Kişi Sayısı
Danışmanlık** 40 301
Yerinde Eğitim 23 509
Teknik Gezi 4 11
SHP Eğitimi 6 16

*2012-2014 yılları, **Yönetim ve Denetim Kurulu

hoca

Kooperatif proje çalışmalarına ilk yıllarında istekli olmasa da yönetim değişikliği ile daha istekli çalışmaya başlamıştır. Çalışmalar başladığı dönemlerde Kooperatif karar defterini muhasebecileri tutmaktaydı. Proje öncesinde Denetim Kurulu görevlerini bilmediği, nasıl çalışması gerektiğini bilmediği için ciddi sorular yaşamıştır. Bir önceki yönetim kurulu ile yeni yönetim kurulu mahkemelik olmuştu. Bir önceki yönetim 230.000 TL vergi borcu ile yeni yönetime görevi devir etmişti. Yapılan danışmanlık çalışmaları ve eğitimler doğrultusunda aylık yönetim kurulu toplantıları ve her üç ayda bir denetleme kurulu toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmiştir. Kooperatif karar defteri, ortaklık defteri kooperatif kasasında bulundurulmaya başlanmıştır. Gelirlerinin artması sonucu vergi borcu ödenmiştir. Proje ile birlikte ortaklarına bilgilendirmek adına aylık gelir-gider tabloları ortaklarına dağıtılmaya başlanmıştır. Daha önceleri Haziran ayında yaptıkları genel kurullar son yıllarda 2. ve 3. aylarda gerçekleşmeye başlamıştır. Kooperatif proje çerçevesinde gerçekleşen eğitimlere en fazla katılan kooperatif özelliğini taşımaktadır. Kooperatif proje ilk yıllarında günlük 3 ton süt pazarlarken son yıllarda günlük 6 ton pazarlamaya başlamıştır. En son Nisan 2015 yapılan Kooperatifçilik Sertifika eğitimi kapsamından kooperatifin tüm yönetim ve denetim üyeleri sertifika almaya hak kazanmıştır. Kooperatifle strateji planı çalışması yapıldı.

Kooperatifin İleriye Yönelik Hedefleri: Ortaklarının tahıllarını eleme, paketleme tesisi kurmayı planlıyor. Düğün salonu yapmayı planlıyor.

KAYMAKLI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Pilot Kooperatif Kodu    : 68005

DGRV Sözleşme Tarihi  : 2011

Kooperatif Adı                  : S.S. Kaymaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

İli                                           : Nevşehir

İlçesi                                     : Merkez

Kuruluş Tarihi                   : 2004

Kuruluş Amacı                  : Hayvancılık

Ortak Sayısı                       : 67

Yönetim Kurulu               :

                Başkan: Mehmet Turhan

                Başkan Yrd.: Selahattin Ersoy

                Muhasip Üye: Ali Osman Ergen

Denetim Kurulu               :

                Üye: Ahmet Şanal

                Üye: Seyit Ahmet Seçkin

                Üye: Bünyami Doğan

 

Bölgenin Tanımı:

Kaymaklı Kasabası Yeraltı Şehri ile ünlü Nevşehir’e 30 km uzaklıkta bir beldedir. Turizm bölgesidir. Bölge halkı Hayvancılık, kabak çekirdeği yetiştiriciliği, patates ve buğdaygil üretimi ile uğraşmaktadır. Bölge halkının ürettiği patates bir hastalıktan dolayı yasaklanınca kooperatif aracılığıyla hayvancılığa yönelmiştir.

Uygulamış Olduğu Projeler: 50 x 6 Süt sığırcılığı projesi

Kooperatif Faaliyetleri:

 • Süt Satışı
 • Yem Satışı
 • Market
 • Tüp
 • Tarım Yan Sanayi Satışı

Bölgede patates siğili denen hastalık başlayınca ve üretimi yasaklanınca kooperatif kurarak hayvancılık yapmaya karar vermişler ve 2006 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ortaklar mülkiyetinde süt sığırcılığı projesi ile 50 kişiye 6 gebe düve dağıtımı yapılmıştır. Günlük 4 ton süt satışı ve aylık 1000 çuval fabrika yemi satışı vardır. Kooperatifin aynı zamanda bir mini marketi bulunmaktadır. Aylık ortalama 2.000 TL karı bulunmaktadır. Tüp, tarım yan sanayi ürünlerinin satışını da yapmaktadır. 2 personel çalıştırmaktadır.   

kaymakli

TKD Projesi süresince yapılan çalışmalar:

Tablo 3: Yapılan Etkinlik ve Katılımcı Sayıları*

FAALİYET Etkinlik Sayısı Kişi Sayısı
Danışmanlık** 40 301
Yerinde Eğitim 23 509
Teknik Gezi 4 11
SHP Eğitimi 6 16

*2012-2014 yılları, **Yönetim ve Denetim Kurulu

TKD proje ile en uyumlu çalışan kooperatifler arasında yer alan kooperatif il bazında da yaptığı çalışmalarla örnek gösterilmektedir. Projenin ilk yıllarında karar defteri ve ortaklık defterlerini muhasebecileri tutarken yapılan danışmanlık ve eğitimlerle defterlerini kendileri tutar olmuşlardır. İlk yıllarda sadece süt ve yem satışı yapan kooperatif daha sonraki yıllarda tüp, temel gıda ürünlerinin satışına başlamış ve en son kendi marketini açmıştır. Ticari faaliyetleri çeşitlendirme konusunda projenin hedeflerinden birini yerine getirmede öncü olmuşlardır. Kooperatifin 67 ortağı olmasına rağmen 256 kişiyle ticari faaliyet içindedir. Açtığı market ile beldedeki diğer marketlerin fiyatlarında balans oluşturmuş ve belde halkının daha ucuz ve kalite ürünlere ulaşmasına neden olmuştur. Kooperatif ortaklarının her türlü ihtiyacına cevap verir hale gelmek için çaba göstermektedir. Proje ile çalışmalara başlamadan önce önemsenmeyen Denetleme Kurulu raporları artık her 3 ayda bir düzenli olarak yapılmaktadır. Ortaklarına 2015 yılı genel kurulunda RISTURN dağıtmıştır. Kooperatif yapılan bu işlemle proje illerinde çalışan tüm Pilot Kooperatifler arasında bir ilke imza atmıştır.

Kooperatifin İleriye Yönelik Hedefleri: Beldeye adına veren kendine özgü kaymak üretimini daha profesyonel hale getirmek üzere tesisleşmeye gitmeyi planlıyor. Marketi biraz daha büyüterek ortaklarına daha iyi hizmet sunmayı planlıyor. Ortak Kart uygulaması ile ortak olan veya olmayan hizmet verdiği kişilere alış veriş kartı dağıtarak daha indirimli hizmet sunmayı planlıyor.

İKİZCE, SETİK, KUMLU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Pilot Kooperatif Kodu    : 68011

DGRV Sözleşme Tarihi  : 2013

Kooperatif Adı                  : S.S. İkizce, Setik, Kumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

İli                                           : Aksaray

İlçesi                                     : Eskil

Kuruluş Tarihi                   : 2009

Kuruluş Amacı                  : Hayvancılık

Ortak Sayısı                       : 94

Yönetim Kurulu               :

                Başkan: Mehmet Cirit

                Başkan Yrd.: Mustafa Kırgıl

                Muhasip Üye: Abdurrahman Ediz

Denetim Kurulu               :

                Üye: Fedat Koyuncu

                Üye: Ömer Ceylan

                Üye: Yaşar Ceylan

Bölgenin Tanımı:

Aksaray’ın Sultanhanı Beldesi ile Eskil İlçesi arasında kalan üç yaylanın birleşmesiyle kurulan kooperatif Eskil İlçesine 15 km. Aksaray’a 55 Km uzaklıktadır. Bölge halkı hayvancılık, tahıl, ayçiçeği ve pancar yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır. Kooperatif ortaklarının büyük çoğunluğu Eskil ilçesinde bulunmaktadır.

Uygulamış Olduğu Projeler: 77 X 4 Süt sığırcılığı projesi

Kooperatif Faaliyetleri:

 • Süt Satışı
 • Yem Satışı
 • Temel Gıda Satışı

2009 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Sosyardımlaşma Vakfı ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 77 kişi 4 gebe düve dağıtımı yapılmıştır. Günlük 4 ton süt satışı ve aylık 1000 çuval fabrika yemi satışı vardır. Kooperatif aynı zamanda temel gıda satışı yapmaktadır. Biri ön muhasebe olmak üzere 3 personel çalıştırmaktadır.  

TKD Projesi süresince yapılan çalışmalar:

Tablo 3: Yapılan Etkinlik ve Katılımcı Sayıları*

FAALİYET Etkinlik Sayısı Kişi Sayısı
Danışmanlık** 22 62
Yerinde Eğitim 4 42
Teknik Gezi 2 3
SHP Eğitimi 4 6

*2012-2014 yılları, **Yönetim ve Denetim Kurulu

Proje çalışmalarına 2013 yılında başlayan kooperatif çok çabuk uyum sağlamıştır. Aylık düzenli karar alır hale gelmiş, denetleme raporlarını düzenli hazırlar konuma gelmiştir. Önceleri ortaklarla yapılan işlemlerin tutulduğu hesaplar dağınık bir şekilde yapılırken şimdilerde daha düzenli olarak yapılmaya başlanmış ve aylık olarak gelir-giderler tabloları duyurulmuştur. Daha profesyonel olması için ön muhasebe programı satın alınmış ve bir ön muhasebeci çalıştırılmaya başlanmıştır. 

Kooperatifin İleriye Yönelik Hedefleri: Ortaklarının bir çoğunun işletmesi Eskil İlçesi merkezinde olduğu için çevre sağlığını tehdit etmekte işte bu yüzden belediye ile anlaşarak bu sorunlu işletmeler için ortak bir ahır kurmak ve daha profesyonel hayvancılığa geçmek gibi bir planları vardır.

KIZILKAYA, BÖLÜKÖREN KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Pilot Kooperatif Kodu    : 50007

DGRV Sözleşme Tarihi  : 2011

Kooperatif Adı                  : S.S. Kızılkaya, Bölükören Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

İli                                           : Nevşehir

İlçesi                                     : Gülşehir

Kuruluş Tarihi                   : 2009

Kuruluş Amacı                  : Hayvancılık

Ortak Sayısı                       : 73

Yönetim Kurulu               :

                Başkan: Halil İbrahim Turan

                Başkan Yrd.: Mustafa Aydoğan

                Muhasip Üye: Oruç Şahin

Denetim Kurulu               :

                Üye: Mehmet Ören

                Üye: İsmail Çalışır

                Üye: Hüseyin Aydoğan

Bölgenin Tanımı:

İki köyün birleşiminden oluşan kooperatif Nevşehir Gülşehir ilçesine bağlıdır. Gülşehir’e uzaklığı 35 km. Nevşehir’e uzaklığı 75 km dir. Bölge halkı, tahıl, pancar, patates, mısır ve yonca ekimi yapmaktadır.  

Uygulamış Olduğu Projeler: 72 X 2 Süt sığırcılığı projesi

Kooperatif Faaliyetleri:

 • Süt Satışı
 • Yem Satışı
 • Temel Gıda Satışı
 • Tarım sanayi yan ürünleri satışı
 • Kantar hizmeti
 • Gübre Dağıtma hizmeti

2009 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Sosyal yardımlaşma Vakfı ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 72 kişi 2 gebe düve dağıtımı yapılmıştır. Günlük 3 ton süt satışı ve aylık 600 çuval fabrika yemi satışı vardır. Kooperatife ait 60 Tonluk kantar bulunmaktadır. Kooperatif aynı zamanda temel gıda satışı yapmaktadır. Biri ön muhasebe olmak üzere 2 personel çalıştırmaktadır.    

TKD Projesi süresince yapılan çalışmalar:

Tablo 3: Yapılan Etkinlik ve Katılımcı Sayıları*

FAALİYET Etkinlik Sayısı Kişi Sayısı
Danışmanlık** 37 193
Yerinde Eğitim 11 139
Teknik Gezi 2 4
SHP Eğitimi 6 11

*2012-2014 yılları, **Yönetim ve Denetim Kurulu

Proje çalışmalarına 2012 yılında başlayan kooperatif projenin mantığını çabuk kavramış ve çalışmalarını proje mantığına göre değiştirmiştir. Aylık düzenli karar alır hale gelmiş, denetleme raporlarını düzenli hazırlar konuma gelmiştir. Kooperatif hesaplarını ortaklarına aylık periyodlarda duyurmaktadırlar. Kooperatif DGRV mikro destek kapsamında hazırladığı proje kapsamında 5 tonluk gübre dağıtma tankeri kazanmıştır. Kooperatif 2013 yılında 60 tonluk kantar kurmuş bölgenin ürünlerini tartmaktadır.

Kooperatifin İleriye Yönelik Hedefleri: Kooperatif ileriye yönelik olarak sılaj paketleme ünitesi kurmayı planlıyorlar.

 EMİRHACI, BURUNAĞIL KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Pilot Kooperatif Kodu    : 68015

DGRV Sözleşme Tarihi  : 01.06.2012

Kooperatif Adı                  : S.S. Emirhacı, Burunağıl Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

İli                                           : Aksaray

İlçesi                                     : Eskil

Kuruluş Tarihi                   : 2009

Kuruluş Amacı                  : Hayvancılık

Ortak Sayısı                       : 77

Yönetim Kurulu               :

                Başkan: Arif Mutlu

                Başkan Yrd.: Hüsnü Köylü

                Muhasip Üye: Abidin Meral

Denetim Kurulu               :

                Üye: Mehmet Mutlu

                Üye: Yüksel Ediz

                Üye: M. Emin Mutlu

Bölgenin Tanımı:

İki köyün birleşiminden oluşan kooperatif Aksaray Eskil ilçesine bağlıdır. Eskil’e uzaklığı 20 km. Aksaray’a uzaklığı 85 km dir. Bölge halkı, tahıl, pancar, ayçiçeği, mısır ve yonca ekimi yapmaktadır. 

Uygulamış Olduğu Projeler: 77 X 4 Süt sığırcılığı projesi

Kooperatif Faaliyetleri:

 • Süt Satışı
 • Yem Satışı
 • Temel Gıda Satışı

2009 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Sosyal yardımlaşma Vakfı ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 77 kişi 4 gebe düve dağıtımı yapılmıştır. Günlük 5 ton süt satışı ve aylık 1200 çuval fabrika yemi satışı vardır. Kooperatif aynı zamanda temel gıda satışı yapmaktadır. Biri ön muhasebe olmak üzere 3 personel çalıştırmaktadır.    

TKD Projesi süresince yapılan çalışmalar:

Tablo 3: Yapılan Etkinlik ve Katılımcı Sayıları*

FAALİYET Etkinlik Sayısı Kişi Sayısı
Danışmanlık** 31 96
Yerinde Eğitim 4 42
Teknik Gezi 2 4
SHP Eğitimi 6 11

*2012-2014 yılları, **Yönetim ve Denetim Kurulu

Proje çalışmalarına 2012 yılının ortalarında başlayan kooperatif çalışmalara çabuk uyum sağlamıştır. Aylık düzenli karar alır hale gelmiş, denetleme raporlarını düzenli hazırlar konuma gelmiştir. Kooperatif hesaplarını ortaklarına aylık periyodlarda duyurmaktadırlar. Kooperatif aynı bölgede iki kooperatif daha olmasına rağmen bölgenin sütünü toplamada titizlikle çalışmaktadır ve bölgedeki çiftçiler kooperatifi tercih etmektedir.  

Kooperatifin İleriye Yönelik Hedefleri: Kooperatif sılaj paketleme, veterinerlik hizmeti sunmayı planlıyor.