• ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

  • TEL: 0312 405 4168 - 69
  • FAKS: 0312 466 2118

Gerekli belgeleri buradan indirebilirsiniz.

S.No Belge Ad İndir
1 Denetim Raporu Örneği PDF
2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
3 Bizim Köy Ek Hizmetler
4 Bizim Köy Koop. Süt Pazarlıyor.
5 Bizim Köy Koop. Yem ve Tedarik
6 Yem Bitkileri Üretimi
7 Süt Sığırcılığında Sağım ve Hijyen Teknikleri
8 Sertifika Hazırlık Proğramı - 1 Kooperatiflerde Muhasebe
9 Sertifika Hazırlık Proğramı - 1 Lider Yöneticilik
10 Sertifika Hazırlık Proğramı - 1 Sorularla Anasözleşme
11 Sertifika Hazırlık Proğramı - 2 Kooperatif Uygulamaları
12 Sertifika Hazırlık Proğramı - 2 Girişimcilik
13 Sertifika Hazırlık Proğramı - 2 Tedarik ve Pazarlama
14 Sertifika Hazırlık Proğramı - 3 Bizim Köy Kooperatifinin Hizmet Alanları
15 Sertifika Hazırlık Proğramı - 3 Kooperatiflerde Finansal Yönetim
16 Sertifika Hazırlık Proğramı - 3 Kooperatiflerde İnsan Kaynakları
17 Sertifika Hazırlık Proğramı - 3 Stratejik Planlamaya Giriş
18 Yönetim Kurulu El kitabı
19 Kooperatif Birlikleri için Hizmet Yeterlilik Belgesi
20 Bizim Köy Kooperatifleri Proje Planlıyor
21 Kooperatiflerde Stratejik Plan Klavuzu
22 Kooperatif Danışmanlığı
23 Gelir Bölüşümü -1 Tek faaliyet ortaklar
24 Gelir Bölüşümü -2 Çoklu Faaliyet Ortaklar
25 Gelir Bölüşümü -3 Tek faaliyet ortak içi ve dışı
26 Ortakların hakları ve görevleri el broşürü
27 Ortaklık El broşürü
28 Yönetim Kurulu El Broşürü
29 kooperatif Kurulurken uyulması gereken hususlar
30 İş sözleşmesi