DGRV
  • ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

  • TEL: 0312 405 4168 - 69
  • FAKS: 0312 466 2118

13. Çalışma Grubu Toplantısı Ankara'da Yapıldı.

Türk - Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği (TAKBİ) Projesi kapsamında oluşturulan Çalışma Grubu toplantılarının 13. Ankara'da gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda, TAKBİ projesinin uzatılması konusunda görüşmeler yapıldı. Eylül ayında yapılan Proje Gidişat Kontrolü sonrasında oluşan tavsiyeler tekrar gözden geçirildi. Ne gibi değişiklikler olabilir? Neleri geliştirmeliyiz gibi sorulara cevaplar arandı. 

Projenin olası bir uzatılması durumunda yeni alınacak bölge birlikleri için kriterler belirlendi. Bu kriter çalışması aynı zamanda proje kapsamında geliştirilen Kooperatiflerde Sınıflandırma çalılmasının da bir pilot uygulaması olacaktır.