DGRV
  • ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

  • TEL: 0312 405 4168 - 69
  • FAKS: 0312 466 2118

Takbi çalışma grubu

20 Haziran 2023 tarihinde,  Takbi Projesi Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Balıkesir, Denizli, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Sakarya Bölge Birlik temsilcileri ve Haykoop, Köykoop Merkez Birliği temsilcileri katıldı. Projede yapılan faaliyetlerin yanı sıra, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri taslak anasözleşmesi, Almanya Teknik gezisi, elektronik belge yönetim sistemi, elektronik koop-kart gibi konular görüşüldü.